ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จ.พิษณุโลก จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2 และฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 2 ลงปฏิบัติการทำทำนบดินชั่วคราว

Print
Category: ข่าวสารและกิจกรรม
Published Date Written by Super User

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายคำนึง คงรอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จ.พิษณุโลก จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2 และฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 2 ลงปฏิบัติการทำทำนบดินชั่วคราว โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค แบบแขนยาว จำนวน 2 คัน เข้าทำทำนบดินชั่วคราวด้านหน้าท่อระบายน้ำ จุดที่ 1 โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยใช้ถุงบิ๊กแบ็คทำแนวกั้นท่อระบายน้ำ มีความกว้าง 10 เมตร เพื่อช่วยกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้เกษตรกรในพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 วัน

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 111/1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel: 0 5598 3579 Fax: 0 5522 6023
Copyright 2011 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จ.พิษณุโลก จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2 และฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 2 ลงปฏิบัติการทำทำนบดินชั่วคราว .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free