ลงปฏิบัติการบริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เข้าบริการน้ำดื่มและช่วยชาวบ้านสร้างบ่อคอนกรีตพักน้ำ ในพื้นที่ บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Print
Category: ข่าวสารและกิจกรรม
Published Date Written by Super User

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายคำนึง คงรอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 2 และฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2 ลงปฏิบัติการบริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ ติดเครน จำนวน 1 คัน เข้าบริการน้ำดื่มและช่วยชาวบ้านสร้างบ่อคอนกรีตพักน้ำ ในพื้นที่ บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากแหล่งน้ำจากภูเขาที่นำมาใช้ผลิตเป็นน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ขณะนี้แห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ภารกิจดังกล่าวสามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคได้กว่า 160 หลังคาเรือน

 

 

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 111/1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel: 0 5598 3579 Fax: 0 5522 6023
Copyright 2011 ลงปฏิบัติการบริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เข้าบริการน้ำดื่มและช่วยชาวบ้านสร้างบ่อคอนกรีตพักน้ำ ในพื้นที่ บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free