Display # 
Title Author Hits
ติดตามผลการดำเนินงานขุดแก้มลิงฝายแม่ยม และขุดลอกหน้าฝายแม่น้ำยม Written by Super User 6
ขุดลอกเปิดทางน้ำช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง Written by Super User 4
โครงสร้างองค์กร Written by Super User 642
ลุยช่วยภัยแล้งที่บางระกำโมเดล Written by Super User 89
ตรวจเยี่ยม ติดตาม เร่งรัดการกำจัดวัชพืช ในพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร Written by Super User 65
ลงปฏิบัติการบริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เข้าบริการน้ำดื่มและช่วยชาวบ้านสร้างบ่อคอนกรีตพักน้ำ ในพื้นที่ บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก Written by Super User 72
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จ.พิษณุโลก จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2 และฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 2 ลงปฏิบัติการทำทำนบดินชั่วคราว Written by Super User 43
หน้าที่ความรับผิดชอบ Written by Super User 44
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 111/1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel: 0 5598 3579 Fax: 0 5522 6023
Copyright 2011 ข่าวสารและกิจกรรม.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free