ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา

Print
Category: ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา
Published Date Written by Super User

          มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติงาน และจัดตั้งงบประมาณเบื้องต้น ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือกลอื่น ๆ แก้ไข ดัดแปลง ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอะไหล่ที่หายาก และพัฒนาเครื่องมือกลที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง ตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล จัดทำสถิติประวัติการซ่อมบำรุง การเบิกจ่ายวัสดุและอะไหล่เครื่องจักรกล จัดทำรายงานความต้องการอะไหล่และวัสดุ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 111/1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel: 0 5598 3579 Fax: 0 5522 6023
Copyright 2011 ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 2.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free