ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร

Print
Category: ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
Published Date Written by Super User

       มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมอัตรากำลังและจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ตรวจสอบติดตามประเมินผล จัดหาอะไหล่เพื่อสำรองและใช้งาน รวบรวมสถิติข้อมูลผลงาน ควบคุมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ งานรักษาบริเวณ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 111/1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel: 0 5598 3579 Fax: 0 5522 6023
Copyright 2011 ฝ่ายวิศวกรรมที่ 2.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free